Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Οι διαδικτυακός τόπος www.drassi.gr και όλοι όσοι έχουν την μορφή  *drassi.gr είναι ιδιοκτησία της Δράσης. Όλοι οι επισκέπτες των ιστοσελίδων της Δράσης καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους πολιτικής προστασίας δεδομένων και να προχωρήσουν μόνον εφόσον τους αποδέχονται πλήρως.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη της ιστοσελίδας μας (www.drassi.gr) διέπεται από τους όρους και τις σχετικές διατάξεις τόσο του Ελληνικού Δικαίου ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998. Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ )

Τα προσωπικά δεδομένα ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), και διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Δράση διατηρεί αρχείο με στοιχεία που συλλέγει μέσα από την ιστοσελίδα της αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και στατιστικής.

Όσο αφορά την αποστολή μηνυμάτων από τους χρήστης της ιστοσελίδας με την χρήση εργαλείων όπως φόρμες ή forum υπάρχει περίπτωση ο Δικτυακός μας τόπος να καταγράφει τα μηνύματα αυτά με σκοπό να εξακριβώσει την ύπαρξη ή όχι παραβάσεων των όρων της παρούσης.
Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος ένας χρήστης σε κάποια υπηρεσία. Η Δράση λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτρέπει την απώλεια, κακή χρήση ή τροποποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εγγεγραμμένων χρηστών των ιστοσελίδων της.
Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, η Δράση, παρόλο που καταβάλει κάθε προσπάθεια, δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των διακομιστών της και των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές της Δράσης.
Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης του Δικτυακού μας τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.

Στην περίπτωση των συνδέσεων προς άλλους δικτυακούς τόπους, ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στο Δικτυακό μας τόπο μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Η Δράση δεν συλλέγει εν γνώση της, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από επισκέπτες που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

ΔΡΑΣΗΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013