Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 


Οι θέσεις της Δράσης για την Αγροτική Οικονομία

Αναρτήθηκε 01-05-2012

Προτάσεις για την αγροτική οικονομία


Η Δράση θεωρεί ότι ο γεωργικός τομέας θα παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία εξόδου από την κρίση αλλά και στο νέο οικονομικό μοντέλο. Οι προτάσεις της καλύπτουν τους βασικούς άξονες παρέμβασης και παρουσιάζονται περιληπτικά παρακάτω.

 • Αντικατάσταση Εισαγωγών – Ακόμη και βασικά διατροφικά προϊόντα εισάγονται σε ποσοστό μέχρι και 75%. Η ανάπτυξη μιας νέας αγροτικής επιχειρηματικότητας θα επιτρέψει την αντικατάσταση εισαγωγών, με ιδιαίτερα θετική επίδραση στο ισοζύγιο συναλλαγών, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αντιστροφή της αστυφιλίας και την αναζωογόνηση της υπαίθρου.
 • Ανταγωνιστική Γεωργία - Η Δράση προτείνει την παραγωγή ανταγωνιστικών, επωνύμων αγροτικών προϊόντων, υψηλής ποιότητας, βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι επιδοτήσεων.
 • Ασφάλεια Τροφίμων - Καθολική πιστοποίηση όλων των προϊόντων που παράγονται και πωλούνται στην ελληνική αγορά. Θέσπιση ιχνηλασιμότητας για κάθε προϊόν που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά.
   
 • Μεταφορές – Πλήρης απελευθέρωση των μεταφορών που θα μειώσει σημαντικά  το κόστος μεταφοράς. Διασφάλιση της απρόσκοπτης μεταφοράς των ευπαθών προϊόντων από αυθαίρετους αποκλεισμούς εθνικών οδών αλλά και παρεμπόδισης απόπλου πλοίων.
 • Περιβάλλον – Η Δράση υποστηρίζει την ανάπτυξη των γεωργικών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, και τη διατήρηση και ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό επιτυγχάνεται με:

  • Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, που προωθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες γεωργικές πρακτικές. 
  • Ενίσχυση της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
  • Ανάπτυξη του ποιοτικού αγροτουρισμού.
  • Συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του αγροτικού πληθυσμού στην εφαρμογή των ορθών γεωργικών πρακτικών.

Οι κύριες παρεμβάσεις

Τα εργαλεία για την εφαρμογή των παρεμβάσεων είναι:

 • Αλλαγή της φιλοσοφίας επιδοτήσεων - Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ηγείται στις κοινοτικές ενισχύσεις ανά εκτάριο των κρατών μελών της ΕΕ με 700 περίπου ευρώ το εκτάριο (1 εκτάριο=10 στρέμματα), με μέσο όρο στην ΕΕ 250 ευρώ. Με την εφαρμογή της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), οι συνολικοί κοινοτικοί πόροι που θα εισπράττει η Ελλάδα θα μειωθούν σημαντικά. Επιβάλλεται να περάσουμε από την  παθητική εξασφάλιση εισοδήματος στην ενίσχυση αγροτικών δραστηριοτήτων για ανταγωνιστικά προϊόντα στις Ελληνικές και τις διεθνείς αγορές.

  Oι επιδοτήσεις να λειτουργούν ως επενδυτικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό ή και την ίδρυση νέων αγροτικών μονάδων, αντί να είναι ένα πρόσθετο ποσόν το όποιο αθροίζεται στο εισόδημα του παραγωγού ανεξάρτητα από την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.
   
 • Το συνταξιοδοτικό - Η εφαρμογή της Εθνικής Ενιαίας Σύνταξης που έχει προτείνει η Δράση, θα αυξήσει τις αγροτικές συντάξεις στα 700 Ευρώ.
  το μήνα για όλους τους αγρότες στο 67ο έτος της ηλικίας τους.Δράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013