Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

27/07/2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ασφαλιστικό- Ήδη εισπράττουμε λιγότερα από ότι πληρώνουμε

Το ΙΚΑ θα καταφύγει σε δανεισμό για να μπορέσει να καταβάλει συντάξεις ως το τέλος του έτους. Παρά την τεράστια επιβάρυνση που επιφέρει στους μισθούς, το ΙΚΑ  δεν μπορεί, υπό το ισχύον διανεμητικό σύστημα, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Με άλλα λόγια, η σημερινή γενιά δεν αντέχει να φέρει το βάρος συνταξιοδότησης της προηγούμενης, στο οποίο προστίθενται τα τεράστια λειτουργικά έξοδα του ΙΚΑ.

Το ΙΚΑ χρειάζεται νοικοκύρεμα με μείωση των δυσανάλογα υψηλών λειτουργικών εξόδων του. 

Σημαντικότερο όμως είναι να μελετηθεί η σταδιακή μετάβαση σε ένα κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα περισσότερο ανταποδοτικό, όπου οι εισφορές κάθε ασφαλισμένου θα αποτελούν τη βάση για τη δική του μελλοντική σύνταξη και όχι για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που ανελήφθησαν από προηγούμενες γενεές.

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013