Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

28/11/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Όχι δυο μέτρα και δυο σταθμά

Η Δράση με αφορμή τις συλλήψεις επιχειρηματιών για χρέη προς το Δημόσιο, οι οποίες διαφημίζονται από την κυβέρνηση και τις φορολογικές διωκτικές αρχές για να καλυφθεί η διαχειριστική τους ανικανότητα, δηλώνει ότι συμφωνεί στην αμείλικτη τιμωρία όσων διαπράττουν φορολογικές παραβάσεις.

Ζητά όμως να προβλεφθεί και ανάλογη τιμωρία των δημοσίων λειτουργών κάθε είδους (από τον Υπουργό Οικονομικών έως τον Προϊστάμενο της εκάστοτε ΔΟΥ) που ευθύνονται για την μη αποπληρωμή πάσης φύσεως χρεών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις πέραν των δώδεκα μηνών από τότε που δημιουργήθηκε η κάθε υποχρέωση.

 Επιβαρυντική περίπτωση θα πρέπει να συνιστά το γεγονός ότι εξαιτίας της μη πληρωμής των οφειλομένων στις επιχειρήσεις αυτές, περιέρχονται σε οικονομική αδυναμία εξόφλησης των δικών τους υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, τους Ασφαλιστικούς οργανισμούς και τους εργαζομένους τους.
 

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013