Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

01/12/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέντε άξονες για την κοινωνική πολιτική από το Ανοιχτό Συνέδριο της Δράσης

Σε πέντε συν ένα άξονες οι οποίοι θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, συνέκλιναν οι απόψεις των συνέδρων στο τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής στο συνέδριο της Δράσης. Συγκεκριμένα οι άξονες αυτοί αφορούν: 1. Σύνταξη, 2. Ασφάλιση υγείας, 3.  Παιδική προστασία, 4.  Φροντίδα &  Κοινωνική μόχλευση 5. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και 6.   Η δικτύωση των γυναικών.

Η κ. Αντιγόνη Λυμπεράκη, αντιπρόεδρος της Δράσης,  που προήδρευσε της ομάδας εργασίας για την Κοινωνική Πολιτική στο Ανοιχτό Συνέδριο της Δράσης σημείωσε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης, ότι η συζήτηση πρέπει να ξεκινήσει με όλους όσους εμπλέκονται σημειώνοντας ότι πρέπει να προτείνουμε συγκεκριμένα, εφαρμόσιμα πράγματα σε αυτούς τους τομείς.

«Μέσα σε ένα ορατό διάστημα των επόμενων 2-3 μηνών θα παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας προκειμένου να συμβάλουμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής και ασφάλεια» κατέληξε η αντιπρόεδρος της Δράσης.

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013