Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

01/12/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

12 σημεία για την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη

Τα θέματα που καθορίζουν την αναποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου που διέπει τους κανόνες επιχειρηματικότητας στη χώρα μας αλλά και οι προτάσεις για την ανάταξη αυτής της κατάστασης, αποτέλεσαν τον πυρήνα των συζητήσεων της ομάδας εργασίας Επιχειρηματικότητας στο Συνέδριο της Δράσης.

Η τρέχουσα κατάσταση και τα βασικά προβλήματα των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, το Επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα και οι μεταρρυθμίσεις, οι Δυναμικοί κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη, ή Έρευνα και Καινοτομία, η Επιχειρηματικότητα μέσα στην κρίση, και οι κίνδυνοι για τις ελληνικές επιχειρήσεις συζητήθηκαν εκτενώς και αποτελούν τον κορμό της αναζήτησης για συγκλίσεις όλων των πολιτικών ομάδων που συμμετείχαν στο Συνέδριο της Δράσης.

Μερικές διαπιστώσεις - προτάσεις της επιτροπής για ανατροπή του πλαισίου αυτού περιλαμβάνουν:

 • τη συνταγματική και νομοθετική κατοχύρωση των νέων επενδύσεων με χρήση ξένου δικαίου,
 • την επέκταση του fast track σε όλες τις επενδύσεις,
 • τη φορολογική αμνηστία για τα μη διανεμόμενα κέρδη,
 • τα κίνητρα για την προσέλκυση καταθέσεων εξωτερικού,
 • η σχεδίαση και υλοποίηση ενεργειών απορρόφησης κονδυλίων από την ΕΕ (ΕΣΠΑ, Jeremie, Jessica) από ιδιωτικές συμβουλευτικές κι ελεγκτικές εταιρίες,
 • η αναγνώριση των ζημιών από επισφάλειες στο πραγματικό τους ύψος,
 • τα μηδενικά φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη για νέους επιχειρηματίες για τα πρώτα 3-5 χρόνια,
 • η κατάργηση όλων των φόρων – τελών υπέρ τρίτων, η αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα με την υιοθέτηση της “δεύτερης ευκαιρίας” και εργαλείων διαχωρισμού των αναγκαστικών πτωχεύσεων από τις επιτήδειες πράξεις ανήθικης επιχειρηματικότητας,
 • η μείωση των φορολογικών συντελεστών όλων των επιχειρήσεων στο 15% για τα μη διανεμόμενα κέρδη,
 • η προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στο μέσο ισχύον επίπεδο προστασίας εργαζομένων των χωρών της ΕΕ,
 • η απλοποίηση όλων των ρυθμιστικών πλαισίων με την έναρξη, λειτουργία και κλείσιμο επιχειρηματικών μονάδων,
 • η άμεση αντικατάσταση των κρατικών μονοπωλίων με ελεύθερη κι ανταγωνιστική ιδιωτική επιχειρηματικότητα με την  παράλληλη χρήση εργαλείων ελέγχου για την αποφυγή δημιουργίας ολιγοπωλίων
 •  
Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013