Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

01/12/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μέριμνα για το περιβάλλον συνδεδεμένη με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη

Μετά από μια μακρά επεξεργασία των εισηγήσεων που κατέθεσαν οι σύνεδροι, η ομάδα εργασίας για το Περιβάλλον στο Συνέδριο της Δράσης κατέληξε σε μερικές διαπιστώσεις αλλά και σε θέματα που θέλουν περαιτέρω διερεύνηση. Βασικός άξονας των διαπιστώσεων είναι ότι η μέριμνα για το περιβάλλον δεν είναι αντίθετη με την ανάπτυξη αλλά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

"Η μέριμνα για το περιβάλλον δεν είναι μουσειακή ιδιότητα περιλαμβάνει τον άνθρωπο, τις δραστηριότητες του αλλά επιζητεί την ορθολογική διαχείριση των πόρων" σημείωσε ο επικεφαλής της ομάδας εργασίας για το Περιβάλλον κ. Φίλιππος Δραγούμης παρουσιάζοντας τις διαπιστώσεις της ομάδας εργασίας καταλήγοντας ότι χρειάζεται γενική παιδεία των πολιτών στην ανάγκη και τους τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος, ειδική καταναλωτική παιδεία και συστηματική ενημέρωση για τα ειδικά προβλήματα που ανακύπτουν για το περιβάλλον.
 

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013