Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

10/07/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπεράνω όλων η τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου και ο σεβασμός των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων

Δεν έχει σημασία η στάση του θιγόμενου απέναντι στη δημοκρατία. Σημασία έχει η στάση της δημοκρατίας απέναντί του

Τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία, σε κάθε σύγχρονη δημοκρατία, βρίσκονται στην κορυφή του συστήματος αξιών και ο σεβασμός και η προστασία τους αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών φορέων εξουσίας και, πολύ περισσότερο των πολιτικών κομμάτων που υπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αξιολογικά αδιάφορο είναι εάν αυτός που προσβάλλεται στον πυρήνα των ατομικών του δικαιωμάτων σέβεται ή όχι τη δημοκρατική τάξη ή συνέβαλε, συνειδητά ή μη, στην επιδείνωση της προσβολής. Δεν έχει σημασία η στάση του θιγόμενου απέναντι στη δημοκρατία. Σημασία έχει η στάση της δημοκρατίας απέναντί του.

Γι’ αυτό και η Δράση χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών για την άρση της προσωρινής κράτησης του υπόδικου Κώστα Σακκά. Με την απόφαση αυτή η Δικαιοσύνη, αποκατέστησε την νομιμότητα και διόρθωσε μια εσφαλμένη και μη σύννομη κατάσταση, που ήταν πρόδηλα αντίθετη με τις επιταγές τόσο της ελληνικής συνταγματικής τάξης όσο και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κι αυτό, γιατί η στέρηση της ατομικής ελευθερίας προσώπου, προτού αυτό κριθεί ένοχο αξιόποινης πράξης, είναι επιτρεπτή, μόνο υπό συγκεκριμένες αυστηρές ουσιαστικές και δικονομικές προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Είναι σημαντικό η δικαιοσύνη να απονέμεται επιτέλους το ταχύτερο δυνατόν, χωρίς να δίδονται άνευ σημαντικού λόγου αναβολές. Είναι επίσης σημαντικό να διορθώνονται αντίστοιχες ανορθογραφίες των δικαιοδοτικών οργάνων, αποδεικνύοντας ότι οι θεσμοί λειτουργούν.

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013