Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

16/07/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναγκαία η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση

Απαραίτητη όμως και η περαιτέρω μείωση των φόρων

Η Δράση χαιρετίζει τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση.

Ήταν αναγκαία όπως αναγκαία είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα, η κατάργηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος από τις επιχειρήσεις, η πλήρης κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων και η μείωση των μη ανταποδοτικών ασφαλιστικών εισφορών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μισθωτών.

Αναμένουμε νέο διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τα παραπάνω. Εναλλακτικά, εφαρμόστε τα και χωρίς διάγγελμα.
 

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013