Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

04/09/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τι κρύβει η σιωπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να απαντήσει αν γνωρίζει ή όχι πόσες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις δόθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια και τι επίπτωση έχουν στο έλλειμμα. Αφήνει αναπάντητη σχετική ερώτηση του Πρόεδρου της Δράσης, ευρωβουλευτή των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών Θόδωρου Σκυλακάκη.

Το αναπάντητο ερώτημα έχει μεγάλη σημασία αφού εκκρεμούν και δεν έχουν αποδοθεί πάνω από 350.000 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, που όταν θα οριστικοποιηθούν θα πρέπει να πληρωθούν αναδρομικά, χωρίς να είναι σαφές πώς τρόικα και κυβέρνηση χειρίζονται το σχετικό θέμα (πώς και αν π.χ. έχουν περιληφθεί στο έλλειμμα).

Η άρνηση της Επιτροπής έχει δύο δυνατές ερμηνείες. Είτε Επιτροπή και τρόικα γνωρίζουν αλλά δεν δημοσιοποιούν τα σχετικά στοιχεία και τις επιπτώσεις τους στο έλλειμμα είτε δεν απαντούν γιατί "δεν θέλουν να γνωρίζουν". Σε κάθε περίπτωση, είναι σαφές ότι η τρόικα συνεχίζει να καλύπτει πολιτικά την πρακτική των οικονομικά παράλογων συνταξιοδοτήσεων από τα 50, την ώρα που ο ιδιωτικός τομέας στραγγαλίζεται από την υπερφορολόγηση και την έλλειψη ρευστότητας για να πληρωθούν τα εφάπαξ και οι συντάξεις αυτές.

Αυτό που δεν είναι εξ ίσου σαφές είναι αν όλα αυτά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έχουν υπολογιστεί στο έλλειμμα ή θα ξημερώσουν πάλι εκπλήξεις με νέα μέτρα, όταν θα ανακαλυφθεί κάποια νέα μαύρη τρύπα.

Ακολουθούν η ερώτηση του Προέδρου της Δράσης και ευρωβουλευτή και η απάντηση της Επιτροπής:


Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-008078/2013
Προς την Επιτροπή   
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Theodoros Skylakakis (ALDE)


Θέμα: Πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και επιπτώσεις στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης

Η Επιτροπή, ως μέρος της τρόικας, παρεμβαίνει μέσω του μνημονίου σε εκατοντάδες θέματα που αφορούν την πορεία των δημοσίων οικονομικών της Ελλάδας, σε συνεργασία ασφαλώς με τις εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό κεντρικό στοιχείο των παρεμβάσεών της ήταν από το πρώτο κιόλας μνημόνιο το ασφαλιστικό σύστημα. Παρόλα αυτά, στη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών, με τη δική της ουσιαστική αποδοχή συνεχίστηκε το φαινόμενο των μαζικών πρόωρων συνταξιοδοτήσεων (ακόμα και υγιέστατων ανθρώπων ηλικίας 52-55 ετών), που έχει εκτροχιάσει τα ασφαλιστικά ταμεία και του οποίου την πραγματική έκταση (με δεδομένο ότι εκκρεμούν και δεν έχουν αποδοθεί πάνω από 350.000 συνταξιοδοτικά δικαιώματα) δεν γνωρίζουμε ακόμα. Στη διάρκεια της παρουσίας της τρόικας στην Ελλάδα είχαμε μάλιστα στο θέμα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων πρόσθετη ενθάρρυνσή τους με την θέσπιση πλήθους νέων δυνατοτήτων εξαγοράς πλασματικών ετών συνταξιοδότησης (περιλαμβάνονται πλέον ακόμα και οι ημέρες απεργίας).

Την ίδια ώρα, για να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος και η απαιτούμενη πρόσθετη ρευστότητα του δημοσίου - λόγω των πρόωρων αυτών συνταξιοδοτήσεων - συνεχίζεται η υπερφορολόγηση και η μείωση της ρευστότητας προς τον ιδιωτικό τομέα. Ερωτάται η Επιτροπή:

–Γνωρίζει – στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης των ελληνικών δημοσίων οικονομικών – πόσες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις έχουν δοθεί από το 2010 μέχρι το 2012 στην Ελλάδα;
–Γνωρίζει ποια είναι η επίπτωσή τους στο έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης;
–Θεωρεί ότι συμβάλουν στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας;EL
E-008078/2013
Απάντηση του κου Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής

(4.9.2013) 

Από το 2010 έως το 2012, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε σημαντικά μέτρα για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας προκειμένου να καταστεί βιώσιμο. Με τις μεταρρυθμίσεις αυτές απλοποιήθηκε το υπερβολικά κατακερματισμένο συνταξιοδοτικό σύστημα, ενισχύθηκε η διαφάνεια με τη δημιουργία ισχυρότερης αλληλεξάρτησης μεταξύ των εισφορών που καταβάλλονται και των συντάξεων που λαμβάνονται από τους συνταξιούχους και μετατέθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης. Πρωταρχικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος του δημόσιου τομέα. Μέτρα που αφορούν ειδικά την πρόωρη συνταξιοδότηση είναι: i) η αύξηση του νόμιμου ορίου συνταξιοδότησης στα 67 έτη και η επακόλουθη σύνδεσή του με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, ii) η αύξηση της ελάχιστης ηλικίας πρόωρης συνταξιοδότησης στα 60 έτη και η επακόλουθη σύνδεσή της με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, iii) η θέσπιση ελάχιστων περιόδων συσσώρευσης δικαιωμάτων για τη θεμελίωση ανταποδοτικών συντάξεων, iv) η αύξηση των ποινών για πρόωρη συνταξιοδότηση και v) η σημαντική αναθεώρηση του καταλόγου επικίνδυνων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων που παρέχουν δικαίωμα σε μικρότερη ηλικία συνταξιοδότησης.

Τα μέτρα αυτά περιορίζουν σημαντικά την πρόωρη συνταξιοδότηση, με θετικό αντίκτυπο για τα δημόσια οικονομικά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις κατά την υπό εξέταση περίοδο θα πρέπει να ζητηθούν από τις ελληνικές αρχές. Η Επιτροπή συνιστά στα κράτη μέλη να περιορίζουν την πρόσβαση σε συστήματα πρόωρης συνταξιοδότησης και σε άλλες δυνατότητες πρόωρης αποχώρησης και να ενθαρρύνουν την παράταση του επαγγελματικού βίου, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ετήσιες επισκοπήσεις της ανάπτυξης των ετών 2011, 2012 και 2013, καθώς και στη Λευκή Βίβλο της για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις.
 

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013