Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

04/09/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αναχρονιστικές πρακτικές και συντεχνιακές εξυπηρετήσεις δεν βελτιώνεται η εκπαίδευση

Η Δράση με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας "για το νέο λύκειο" προβαίνει στις εξής διαπιστώσεις:
 
1) Σε μια εποχή που ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να μειώσει το δημόσιο τομέα ο Υπουργός Παιδείας κλπ. ιδρύει συνεχώς καινούργιους εντελώς άχρηστους δημόσιους φορείς. Με το νόμο 4142/2013 "για την αξιολόγηση της ποιότητας στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση" ιδρύθηκε η Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΔΕ). Τώρα στο καινούργιο νομοσχέδιο ο ακαταπόνητος στην εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων και προσωπικών εκδουλεύσεων Υπουργός ιδρύει τον Εθνικό Οργανισμό Εξετάσεων.

2) Το νέο σύστημα εισαγωγικών εξετάσεων έχει πολλά σημεία που αν δεν προσεχθούν μπορεί να υπονομεύσουν τον αδιάβλητο χαρακτήρα που οφείλει να έχει αυτό. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι προβλέπεται οι καθηγητές να βαθμολογούν τους δικούς τους μαθητές σε θέματα που θα βάζουν οι ίδιοι σε ποσοστό 50%. Έτσι όχι μόνο καταλύεται το αδιάβλητο των εξετάσεων, αλλά εξαναγκάζονται και οι μαθητές να κάνουν φροντιστήρια στους καθηγητές- εξεταστές τους στο λύκειο.

3) Στη δομή του Λυκείου εξακολουθεί ο αριθμός των μαθημάτων να είναι υπερβολικά μεγάλος προκειμένου προφανώς να μην απολυθούν διάφορες ειδικότητες και να εξυπηρετηθούν πολλές συντεχνιακές ομάδες. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ο αριθμός των μαθημάτων στο Λύκειο είναι σημαντικά μικρότερος από τον προτεινόμενο στο νομοσχέδιο.
 
Η Δράση προτείνει πολύ βαθύτερες και ουσιαστικότερες αλλαγές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Προτείνει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα προάγει τη φυσική δημιουργικότητα και την αυθόρμητη ροπή των παιδιών για μάθηση από τα  χρόνια ήδη του νηπιαγωγείου. Ένα σύστημα που θα προάγει την κοινωνικο-συναισθηματική και ακαδημαϊκή μάθηση και όχι την τεχνική αντιμετώπισης εξετάσεων.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας βρίσκεται απολύτως μέσα στο εκπαιδευτικό παρελθόν από το οποίο πρέπει, επειγόντως, να αρχίσουμε να απομακρυνόμαστε.

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013