Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

06/11/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δήλωση του Προέδρου της Δράσης Θ.Σκυλακάκη για τα γεγονότα στην ΕΡΤ

«Μια κυβέρνηση που παρανόμησε (όπως προκύπτει από την απόφαση του ΣτΕ[1]), τερματίζει μια παράνομη κατάληψη που στηρίζει για ιδιοτελείς λόγους μια ακραία λαϊκιστική αντιπολίτευση, στο όνομα μιας μεταρρύθμισης που ποτέ δεν επιχειρήθηκε ειλικρινά. "Μεταρρύθμισης" που ακυρώθηκε από τον τρόπο στελέχωσης της νέας "δημόσιας τηλεόρασης" που υποκατέστησε τα πραγματικά προσόντα (μόρφωση, εξειδίκευση κ.λπ.), με μερικούς μήνες προϋπηρεσίας στην παλιά ΕΡΤ[2] και κατέληξε στην πρόσληψη ουσιαστικά των ίδιων ανθρώπων. Η επιτομή της τραγωδίας που ζει η χώρα τα τελευταία χρόνια.»

________________________________________________________________
[1] "Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε
1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπʼ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.)."
[2] https://www.drassi.gr/index.php?id=5567  «Ξαναστήνουν την παλιά ΕΡΤ»

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013