Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

17/12/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ανάγκη για μια δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους

ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ & ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ Θ. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ

 Την ανάγκη να αναληφθεί πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (η οποία ως μέλος της τρόικα παρεμβαίνει στις πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης) προκειμένου να υπάρξει μια "Δεύτερη Ευκαιρία" για τους Έλληνες επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενους, που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και αδυνατούν να πληρώσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους στο κράτος και στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (OAΕΕ), ζητά με ερώτηση που κατέθεσε προς την Επιτροπή, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, πρόεδρος της Δράσης και ευρωβουλευτής της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE).

Όπως τονίζει ο Θ. Σκυλακάκης, η «Δεύτερη Ευκαιρία», που περιλαμβάνεται στο πνεύμα των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υπόλοιπη Ευρώπη[1], είναι βασικό μέτρο ειδικά για την Ελλάδα, όπου είναι εκατοντάδες χιλιάδες oι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που βρίσκονται σε απόγνωση και καταδιώκονται απηνώς, (π.χ. όταν το κράτος διαπιστώσει αδυναμία είσπραξης οφειλής μετά από την εξάντληση κάθε πρόσφορου μέσου, δεν χορηγεί φορολογική ενημερότητα για μια δεκαετία!). Επισημαίνει επίσης ότι πάρα πολλοί από αυτούς δεν έχουν το κύριο βάρος της ευθύνης, αφού το ελληνικό AΕΠ μειώθηκε κατά 25% τα τελευταία χρόνια και ο τζίρος ορισμένων κλάδων κατά 70-80%, λόγω κακής μακροοικονομικής διαχείρισης, με ταυτόχρονη συστηματική παραπλάνηση των επιχειρηματιών για τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας.

Αναλυτικά στην ερώτηση του Θ. Σκυλακάκη αναφέρονται τα εξής:

"Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Κ1-802/23-3-2011, προϋπόθεση για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων είναι η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρα 5, 7 και 8), ωστόσο, λόγω της οικονομικής ύφεσης και της έλλειψης ρευστότητας, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και αδυνατούν να πληρώσουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους στο κράτος και στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (OAΕΕ). Σε περίπτωση δε που το κράτος διαπιστώσει αδυναμία είσπραξης οφειλής μετά από την εξάντληση κάθε πρόσφορου μέσου, δεν χορηγεί φορολογική ενημερότητα για μια δεκαετία. H δεύτερη ευκαιρία στην επιχειρηματική προσπάθεια είναι βασικό μέτρο βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας. H προϋπόθεση της φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και κατ' επέκταση η άρνηση στο δικαίωμα μιας δεύτερης ευκαιρίας, οδηγεί στην οικονομική και κοινωνική εξόντωση δεκάδων χιλιάδων ασφαλισμένων στον OAΕΕ.

Δεδομένου ότι, πανευρωπαϊκά, από το σύνολο των επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών που κηρύττουν πτώχευση, το 94% με 96% ειλικρινώς αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους[2] και ότι η δεύτερη ευκαιρία συμπεριλαμβάνεται στα μέτρα προώθησης της οικονομικής ανάκαμψης και διασφάλισης της απασχόλησης που λαμβάνει η Επιτροπή[3],  δεδομένου ότι το ελληνικό AΕΠ μειώθηκε κατά 25% τα τελευταία χρόνια και ο τζίρος ορισμένων κλάδων κατά 70-80%, λόγω κακής μακροοικονομικής διαχείρισης και μη έγκαιρης προειδοποίησης των επιχειρηματιών για τα πραγματικά στοιχεία της οικονομίας, χωρίς δική τους αντικειμενική ευθύνη και δεδομένου ότι οι πολιτικές της ελληνικής κυβέρνησης δεσμεύονται από το μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Τρόικα, μέλος της οποίας είναι η Επιτροπή,

Ερωτάται η Επιτροπή:

  1.  Έλαβε γνώση και συνήνεσε στην έκδοση της Κ1-802/23-3-2011, απόφαση που στερεί χιλιάδες ανθρώπους από το δικαίωμα στην δεύτερη ευκαιρία;
  2.  προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλία για την εναρμόνιση της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας με τις δικές της προτάσεις για την δεύτερη ευκαιρία που κατεξοχήν θα έπρεπε να εφαρμόζονται σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η ανάγκη για δεύτερη ευκαιρία αφορά μεγάλο μέρος των επιχειρηματιών και αυτό-απασχολούμενων;

___________________________________________________________________________________________________________________


[1] Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Mια νέα Ευρωπαϊκή προσέγγιση για την επιχειρηματική αποτυχία και την αφερεγγυότητα, Στρασβούργο 12 Δεκεμβρίου 2012.

[2] Report of the Expert Group - Second Chance for Entrepreneurs: Prevention of Bankruptcy, Simplification of Bankruptcy Procedures and Support for a fresh start, DG Enterprise and Industry, January 2011

[3] Βλέπε Ανακοίνωση της Επιτροπής της υποσημείωσης 1.

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013