Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

18/12/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Xρειάζεται και μόνιμη λύση στο ζήτημα των πλειστηριασμών

Η κυβερνητική ρύθμιση για παράταση της απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας αδυνάμων οικονομικά πολιτών είναι μία παρέμβαση προς τη θετική κατεύθυνση, ωστόσο είναι μία προσωρινή ρύθμιση, που μεταθέτει απλώς το πρόβλημα. Του χρόνου θα επανεμφανιστεί, με την ίδια ένταση, ενώ υπάρχει ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης για πολλές κατηγορίες δανειοληπτών τους οποιους δεν αφορά η συγκεκριμένη ρύθμιση.

Η Δράση πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί από όλους τους εμπλεκομένους μία μόνιμη λύση, πιο κοντά στην σημερινή οικονομική πραγματικότητα. Για την πρώτη κατοικία επαναλαμβάνει την θέση της από 5/12, τα στοιχεία 2 και 3 της οποίας μπορεί να έχουν και ευρύτερη εφαρμογή:

*Υπενθυμίζουμε την πρόταση της Δράσης στο ζήτημα των πλειστηριασμών

«Η απαγόρευση πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας λήγει στις 31/12/2013. Παρόλα αυτά, υπάρχει η ανάγκη προστασίας των οικογενειών εκείνων που δεν έχουν άλλο ακίνητο, ενώ παράλληλα βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία. Αυτό προκύπτει τόσο από κοινωνικούς λόγους, όσο και από την ανάγκη ισορροπίας της αγοράς, καθώς οι  μαζικοί πλειστηριασμοί ακινήτων που θα καταρρακώσουν τις ήδη μειούμενες τιμές, είναι ανεπιθύμητοι.

Αποκλειστικά για τις περιπτώσεις που αφορούν την πρώτη κατοικία  των οικονομικά αδυνάτων πολιτών, πρέπει να υπάρξει μία ρύθμιση, στην οποία να συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι: Tράπεζες, δανειολήπτες και κράτος. Η παράταση της απαγόρευσης, μόνο, δεν είναι ορθό μέτρο, αφού δεν υπακούει στην αρχή της τριμερούς συμμετοχής στην συνιστώμενη λύση.

Η καλύτερη μέθοδος είναι η ριζική αναπροσαρμογή των υφιστάμενων δανείων της συγκεκριμένης κατηγορίας αδυνάμων, με αναπροσαρμογή της αξίας τους, παράταση της αποπληρωμής κατά 10 έτη και μείωση των επιτοκίων τους. Το Δημόσιο επίσης θα παραχωρήσει στις τράπεζες μελλοντικές φορολογικές ελαφρύνσεις, ώστε να καλυφθούν οι ζημίες από την αλλαγή των όρων των δανείων. Οι όροι των δανείων θα μπορούν να επανεξεταστούν μετά από 3 χρόνια. Την πιστοποίηση της αποδεδειγμένης αδυναμίας, ώστε να υπάγονται ενδιαφερόμενοι στην ρύθμιση, θα κάνουν με ειδική ταχεία διαδικασία ειδικοί πιστοποιημένοι μεσολαβητές.

Εναλλακτικά, θα μπορούσε ο δανειολήπτης να παραμείνει στην κατοικία, με κοινή συμφωνία των δύο πλευρών, έναντι ενοικίου και με την δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου σε προσυμφωνημένη τιμή μετά πάροδο δεκαετίας, με μηδενικές φορολογικές επιβαρύνσεις των σχετικών μεταβιβάσεων και με φορολογικά κίνητρα για τη διαχείριση της ζημίας που θα προκύψει για το τραπεζικό σύστημα.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την απώλεια της κατοικίας και εφόσον δεν υπάρχει άλλη σημαντική περιουσία, θα πρέπει η σχέση του δανειολήπτη με την τράπεζα να λήγει εκεί, με νομοθετική παρέμβαση του κράτους στα πλαίσια της συμπλήρωσης του πτωχευτικού κώδικα, με προβλέψεις για τις περιπτώσεις χρεωκοπίας φυσικών προσώπων.

Το κοινωνικό κόστος της διατήρησης και μακροχρόνιας διεκδίκησης των σχετικών απαιτήσεων ξεπερνά κατά πολύ τα όποια οφέλη σε ό,τι αφορά την καταναλωτική πίστη.»

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013