Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

09/04/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΡΑΣΗ για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές

Η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές έχει θετικά σημεία (αυξημένη ρευστότητα για τις μεγάλες επιχειρήσεις, καλύτερη διεθνής εικόνα, μειωμένο επιτόκιο για τα έντοκα γραμμάτια κ.λπ.), που αφορούν το άμεσο μέλλον.

Όμως γίνεται χωρίς να έχει διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του χρέους. Αντιθέτως, οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ξεκαθαρίζουν ότι η όποια επιπλέον ρύθμιση θα είναι περιορισμένη.

Η μη εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους σημαίνει ότι η πρόσβαση μας στις αγορές θα εξαρτάται για πολλά χρόνια από την βούληση των δανειστών μας.

Εκτός αν ο ελληνικός λαός επιλέξει μια διαφορετική πολιτική από αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Την πολιτική που προτείνει η Δράση, με (δραστικά) λιγότερους φόρους και (δραστικό) περιορισμό των δαπανών του κράτους, ώστε να προκληθεί ένα αναπτυξιακό σοκ στην οικονομία μας και να μπορούν οι παραγωγικοί Έλληνες να δημιουργήσουν και να προοδεύσουν.

Μόνο έτσι το χρέος θα γίνει βιώσιμο και οι αγορές θα μετατραπούν από αδήριτη ανάγκη, σε ένα απλό εργαλείο της οικονομικής μας πολιτικής.
 

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013