Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

16/04/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προχωρά η ευρωπαϊκή πολιτική για μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων της ναυτιλίας

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΘΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ

Ψηφίστηκε χθες 16/04/2014 από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση του Θόδωρου Σκυλακάκη, ευρωβουλευτή της Ομάδας της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη ( ALDE) και Προέδρου της Δράσης, σχετικά με την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις θαλάσσιες μεταφορές (ΠΥΕ).

Ο κλάδος των θαλάσσιων μεταφορών διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Εξαιτίας της εξάρτησης του κλάδου από την καύση ορυκτών καυσίμων και λόγω του γεγονότος ότι αποτελεί μία από τις λιγότερο ρυθμιζόμενες ανθρωπογενείς πηγές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι εκπομπές του κλάδου των θαλάσσιων μεταφορών συντελούν τόσο στην ατμοσφαιρική ρύπανση όσο και στην κλιματική αλλαγή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε επί σχετικής προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για το ΠΥΕ , η οποία χαρακτηρίστηκε ως ευκαιρία για μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση τόσο για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου όσο και για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από τον ναυτιλιακό τομέα. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει στην Ευρώπη να αναπτύξει πολιτικές μείωσης των εκπομπών για τον ναυτιλιακό τομέα στο εγγύς μέλλον, σύμφωνες με τις συνολικές πολιτικές για το κλίμα, την ατμοσφαιρική ρύπανση και την προστασία της υγείας του ανθρώπου.

Παράλληλα διασφαλίστηκε ότι ο κανονισμός θα καλύπτει τις εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές με όσο το δυνατόν πιο συνεκτικό τρόπο, είχε επίσης κρίσιμη σημασία να εστιασθεί η προσοχή στα ουσιώδη ζητήματα ώστε να περιοριστούν το κόστος εφαρμογής και ο διοικητικός φόρτος.

Σεβόμενος τον αναγκαίο περιορισμό του κόστους εφαρμογής και του διοικητικού φόρτου, ο Θ. Σκυλακάκης πέτυχε να εξαιρεθεί το μεταφορικό έργο από τις συναφείς πληροφορίες του ΠΥΕ, καθώς δεν σχετίζεται με τις μετρήσεις των εκπομπών καυσαερίων.

Επίσης, με παρέμβαση του Θ. Σκυλακάκη, στο σχέδιο κανονισμού που εγκρίθηκε, προστατεύτηκαν οι ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες του ΠΥΕ, κάτι που αρχικά δεν προέβλεπε η πρόταση της Επιτροπής. Τέλος, η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι η τροποποίηση του ευρωπαϊκού κανονισμού για το ΠΥΕ θα συνδέεται με οποιαδήποτε μελλοντική διεθνή συμφωνία στα πλαίσια του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, ενώ για πρώτη φορά εισάγεται σε νομοθετικό κείμενο του Κοινοβουλίου η δυνατότητα προσφυγής σε τέλος ως εναλλακτικό του συστήματος εμπορίου ρύπων, κάτι που αποτελεί πάγιο αίτημα της ναυτιλίας.

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013