Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

02/07/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Να ξεκαθαρίσει η εκκρεμότητα των δωρεάν δικαιωμάτων παραχώρησης λιγνίτη, στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης της «μικρής ΔΕΗ»

Ο Πρόεδρος τη Δράσης Θόδωρος Σκυλακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Η αντιπολίτευση φωνασκεί για το θέμα της μικρής ΔΕΗ, υπερασπιζόμενη δήθεν το δημόσιο πλούτο όταν γνωρίζει ότι η ΔΕΗ, έχει προκαλέσει τεράστιο κόστος στον φορολογούμενο με την μορφή προνομιακής κρατικής χρηματοδότησης του ασφαλιστικού της ταμείου από τον κρατικό προϋπολογισμό (κόστους άνω των 5,5 δις από το 2000 μέχρι σήμερα). Αποφεύγει όμως να θίξει ουσιαστικά θέματα  της επιχειρούμενης σήμερα αποκρατικοποίησης, που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το τίμημα και να καταλήξουν σε έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Επισημαίνω ενδεικτικά(1)  δύο τέτοια σημεία σήμερα που έγκαιρα πρέπει να αντιμετωπιστούν:

•    Τα παραχωρούμενα εργοστάσια στο Αμύνταιο και τη Φλώρινα, έχουν δωρεάν δικαιώματα λιγνίτη που λήγουν (κατά την ελληνική κυβέρνηση) το 2018 και το 2024 αντιστοίχως (2) . Αντίθετα η ΔΕΗ διατηρεί μονάδες με πολύ μεγαλύτερα αποθέματα των οποίων οι δωρεάν παραχωρήσεις λήγουν το 2026 αλλά έχουν δυνατότητα επέκτασης με απόφαση του ελληνικού δημοσίου για άλλη μια 25ετία. Αν δεν διευκρινιστεί τώρα πλήρως το θέμα των δικαιωμάτων παραχώρησης του λιγνίτη, η σχετική αβεβαιότητα θα οδηγήσει σε χαμηλότερο τίμημα και χαμηλότερο επενδυτικό ενδιαφέρον.

•    Πρέπει επίσης να διευκρινιστεί από την κυβέρνηση προ της αποκρατικοποίησης τι θα συμβεί με το συνεχιζόμενο σκάνδαλο των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων που γίνονται εις βάρος του φορολογούμενου. Για να μην βρεθούν οι φορολογούμενοι να επιδοτούν τόσο τη ΔΕΗ όσο και τον αγοραστή της μικρής ΔΕΗ με την εφαρμογή πολυτελών προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, που θα ήταν παντελώς ανέφικτα αν δεν εξακολουθούσαν να ισχύουν τα προκλητικά συνταξιοδοτικά προνόμια ισχυρών συντεχνιακών ομάδων. Κάτι που έγινε ήδη στην περίπτωση του ΟΤΕ.(1) Άλλα θέματα είναι η εκχώρηση μη ανταγωνιστικών εργοστασίων (π.χ. η ΑΗΣ Κομοτηνής), η εκχώρηση του 22% των αποθεμάτων λιγνίτη σε σχέση με τα διατηρούμενα από τη ΔΕΗ, η αβεβαιότητα των απλήρωτων λογαριασμών κ.λπ.

(2)http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/38700/38700_516_3.pdf

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013