Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

23/09/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η διδασκαλία των θρησκευτικών στο σχολείο

Ο χριστιανισμός, η φιλοσοφία της κλασικής Ελλάδας και οι ιδέες του Διαφωτισμού, είναι τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Με αυτή την έννοια, η διδασκαλία του χριστιανισμού ως ιστορικού φαινομένου πρέπει να αποτελεί μέρος των γνώσεων που παρέχει το εκπαιδευτικό σύστημα στους νέους ανθρώπους, ώστε να διαμορφώνει πολίτες ώριμους και έτοιμους να ενταχθούν δημιουργικά στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού είναι να γνωρίζουν οι πολίτες και τις βασικές αξίες και αρχές των άλλων πολιτισμών, με τους οποίους διαμορφώνουμε το κοινό μας μέλλον. Αυτές οι αξίες και αρχές επίσης μπορεί να εδράζονται και σε θρησκευτικές πεποιθήσεις και παραδόσεις. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η διδασκαλία τους στο σχολείο είναι επίσης απαραίτητη.

Ακόμα, είναι μέρος του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της αρχής της ανεξιθρησκείας, να μην προπαγανδίζεται, ούτε να καλλιεργείται στο σχολείο οποιοδήποτε συγκεκριμένο θρησκευτικό δόγμα. Ο ρόλος αυτός ανήκει στους εκπροσώπους των διαφόρων θρησκευτικών δογμάτων, οι οποίοι σε μία δημοκρατική κοινωνία όπως η ελληνική έχουν τη δυνατότητα να διαδίδουν τις ιδέες τους ελεύθερα, σεβόμενοι τους νόμους του κράτους.

Για πληροφορίες:

Γεωργία Πανοπούλου
Εκπρόσωπος Τύπου ΔΡΑΣΗΣ
Τηλ. 6932753022 & 2107472530
Email press@drassi.gr

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013