Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

26/01/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναμένοντας την παράδοση του ΚΠΣΝ (Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος) στο Ελληνικό Δημόσιο …. Και την ανάδειξη του Γ. Κιμούλη σε Πρόεδρο του ιδρύματος….

 

Στα πρώτα βήματα της ΔΡΑΣΗΣ συντάξαμε με ορισμένους πολύτιμους συνεργάτες μια σειρά από θέσεις για τον τομέα του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.
Παραθέτουμε μερικές από αυτές:
«Τα χρόνια των υπερβολών η χώρα απέκτησε μια πληθώρα πολιτιστικών και αθλητικών υποδομών χωρίς σχεδιασμό, οικονομική λογική και τελικά μη βιώσιμες. Στην πορεία συσσώρευσαν σημαντικά ελλείμματα (βλ.ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ), γεγονός που καθιστά προβληματική ακόμα και την διατήρηση τους, δεδομένης της δημοσιοοικονομικής κατάστασης της χώρας.
Πιστεύουμε ότι τέτοιου μεγέθους επενδύσεις μπορούν να λειτουργήσουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, να αποφέρουν έσοδα και να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Προτείνουμε να ανατεθεί η διαχείριση των σημαντικότερων από αυτούς (πχ ΟΑΚΑ, Ολυμπιακά Ακίνητα) σε ιδιωτικές εταιρείες. Έτσι μειώνεται σημαντικά η πίεση που ασκείται στα Δημόσια Οικονομικά ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύεται ένας νέος επιχειρηματικός κλάδος που αρμόζει στο πολιτιστικό προφίλ της χώρας και ο οποίος σήμερα είναι σε ύπνωση.
Παρεμφερής εικόνα ισχύει και για πολιτιστικούς φορείς. Η καλλιτεχνική παραγωγή τους βρίσκεται συχνά σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, αποτελούν όμως πλαδαρούς οργανισμούς με οικονομικές απαιτήσεις συχνά σε αναντιστοιχία με το παραγόμενο προϊόν.
Και στην περίπτωση αυτή μπορεί να επιστρατευτούν δυνάμεις από τον Ιδιωτικό τομέα της οικονομίας για να αναλάβουν την διαχείρισή τους. Κάτι τέτοιο θα διευκολυνόταν από την μετεξέλιξή τους σε επιχειρηματικά σχήματα. Η μετεξέλιξη σε καμία περίπτωση δεν προσβάλει την καλλιτεχνική τους διάσταση απλά εισάγει ένα οικονομικό μέτρο στην λειτουργία τους.»
Σήμερα αυτές οι θέσεις είναι πιο επίκαιρες από ποτέ.
Η παράδοση του ΚΠΣΝ στο Ελληνικό Δημόσιο προκαλεί εύλογη ανησυχία για την εξέλιξη των οικονομικών του μεγεθών στο μέλλον.
Ο κίνδυνος να εξελιχθεί σε ένα ακόμη «Πίθο των Δαναίδων» είναι υπαρκτός και απειλητικός και από πόλος ανάπτυξης να καταστεί πηγή προβλημάτων.
Το κράτος και το Ελληνικό Δημόσιο δεν είναι ανάγκη να αφήνει παντού το βαρύ αποτύπωμά του… κοστίζει και δεν αξίζει !
 

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013