Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

Επενδύσεις και επιχειρηματικότητα αναγκαίες προϋποθέσεις για να αναπνεύσει η χώρα

Αναρτήθηκε 28/05/2017
Του/Της Γιάννη Ανδρουλάκη

Η Ελλάδα διανύει τον έβδομο χρόνο μνημονίων και διεθνούς επιτήρησης, έχοντας μάλιστα επιβαρυνθεί επιπλέον τα δύο τελευταία χρόνια με τις παιδιαριώδεις και εγκληματικές ολιγωρίες της κυβέρνησής της και η οικονομία δεν έχει πιθανότητες να αναταχθεί, αν συνεχιστεί η δραματική αποεπένδυση και η συρρίκνωση του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Οι παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, οι καλές και καινοτόμες ιδέες και το εκλεκτό ανθρώπινο δυναμικό της παραμένουν ανεκμετάλλευτα και αχρηστεύονται επειδή το φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο είναι ασφυκτικά και ασταθή και το νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύπλοκο, αναχρονιστικό και άδικο και διευκολύνει την διαπλοκή του κράτους με τον επιχειρηματία.

Αυτά τα δεδομένα διαμορφώνουν ένα αρνητικό, αποτρεπτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση επενδύσεων. Το κράτος δηλαδή, υψώνει εμπόδια στο επιχειρείν, που αποτελούν ταυτόχρονα αντικίνητρα στην ανάπτυξη μεγάλων και ταχείας απόδοσης επενδύσεων. Οι επενδύσεις όμως είναι αυτές που μπορούν να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στην οικονομία, ώστε να υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας και να παραχθεί πλούτος, μέρος του οποίου θα επιστρέψει μέσω ενός δίκαιου και ορθολογικού φορολογικού συστήματος στην κοινωνία. Χωρίς επενδύσεις λοιπόν σε ένα περιβάλλον αρνητικό και αποτρεπτικό, η χώρα είναι καταδικασμένη στην καλύτερη περίπτωση να φυτοζωεί και στην χειρότερη να καταστραφεί. Η σημερινή κυβέρνηση αναπαύεται στην μακαριότητα και τις ιδεοληψίες της περί ανηθικότητας του κέρδους, δεν αναγνωρίζει την αξία της καλής και πρωτότυπης επιχειρηματικής ιδέας και του λελογισμένου ρίσκου, δεν κατανοεί το καταστροφικό αποτέλεσμα της υψηλής και άδικης φορολόγησης και δεν είναι ικανή να πείσει κανέναν συνομιλητή της ότι αν επενδύσει τα χρήματά του στην Ελλάδα αυτά δεν θα πάνε χαμένα. Η διαπίστωση αυτή ενισχύει την πεποίθηση ότι δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει πολιτική και επομένως πρέπει το ταχύτερο να φύγει από την εξουσία, πριν η ζημιά στην οικονομία καταστεί ανεπανόρθωτη, οπότε, εκτός όλων των άλλων, πολύ μικρή αξία θα έχει ο διάλογος που διεξάγεται σήμερα.

Προσπαθώντας να κάνω θετικές και αισιόδοξες σκέψεις, οφείλουμε να διαμορφώσουμε ένα καινούργιο πλαίσιο, μια νέα κανονιστική αρχιτεκτονική, που θα εγγυάται την προσέλκυση νέων επενδύσεων και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Αυτό προϋποθέτει:

-γενναία φορολογικά και εισφοροδοτικά κίνητρα για κάθε καινούργια επένδυση και όμοια μεταχείριση κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον εξαγωγικό τομέα της οικονομίας.

-άμεση κατάργηση των νομοθετικών ρυθμίσεων που νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και αντιφάσκουν προς το ευρωπαϊκό νομοθετικό κεκτημένο για την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών.

-Σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα για την ταχεία καταγραφή και κατηγοριοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας του κράτους, αστικής και αγροτικής, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αξιοποίησής της.

-Αναθεώρηση και αντικατάσταση του πολύπλοκου και χρονοβόρου συστήματος αδειοδότησης των μεγάλων στρατηγικής σημασίας επενδυτικών σχεδίων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων αλλά και των μικρομεσαίων, με την υποχρέωση του ενδιαφερομένου κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επένδυσης/δραστηριότητάς του να ανταποκρίνεται σε θεσπισμένους εκ των προτέρων με σαφήνεια κανόνες. Απεξάρτησή του δηλαδή από το αναχρονιστικό, αντιπαραγωγικό και χρονοβόρο καθεστώς των αδειοδοτήσεων, που επιπλέον, τροφοδοτεί την διαπλοκή του κράτους με τον επενδυτή και ενισχύει την αδιαφάνεια.

– Ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στους ζωτικούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας ώστε να οριοθετούνται οι βέλτιστοι δυνατοί επιχειρηματικοί στόχοι.

-Οργανωμένη επαγγελματικά και στοχευμένη θεματικά, ανά επενδυτική αγορά, διαφημιστική προώθηση των παραγωγικών ευκαιριών που προσφέρει η χώρα σε διεθνείς επενδυτές, προκειμένου να προκληθεί αμέσως ένα αξιόλογο επενδυτικό ενδιαφέρον.

– Καθιέρωση δικονομικών κανόνων που θα διαμορφώνουν ένα ταχύ και αποτελεσματικό σύστημα δικαστικής προστασίας των επενδύσεων από την ομηρία ομάδων πίεσης ή οργανωμένων συμφερόντων που αποβλέπουν στην ματαίωσή τους προκειμένου να υπηρετήσουν αλλότριους στόχους.

Η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, ώστε, αφ’ ενός μεν να εξασφαλίσει την προσέλκυση μεγάλων και ταχείας απόδοσης επενδύσεων, αφού αυτός είναι όρος αναγκαίος  για την διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος που θα αποκαταστήσει την διεθνή εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και αφ’ετέρου να διαμορφώσει ένα ασφαλές και σταθερό φορολογικό πλαίσιο και ένα απλό νομοθετικό και διοικητικό πλέγμα, που θα προάγουν την επιχειρηματικότητα και θα βοηθούν στην ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Αυτά πρέπει να γίνουν στο ξεκίνημα της νέας διακυβέρνησης και με την ευρύτερη δυνατή πολιτική και κοινωνική συναίνεση. Γι αυτά θα εργαζόμαστε και για αυτά θα μιλάμε από δω και πέρα, όσοι είχαμε την τιμή να μας ανατεθεί αυτή η αποστολή από τον πρόεδρο της Ν.Δ. κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και πολλοί άλλοι με τους οποίους θα συναντηθούμε στην συνέχεια. Η επιχειρηματικότητα θα ξαναμπεί στο κάδρο των προτεραιοτήτων της διακυβέρνησης αφού η διευκόλυνση, η προαγωγή και η ανάπτυξή της είναι sine qua non προϋπόθεση για να αναπνεύσει η χώρα.
 

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε: www.myportal.gr


‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013