Δράση. Περιβάλλον Παιδεία Πολιτισμός
Δράση
 

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

10/10/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΡΑΣΗ για τη δυνατότητα διόρθωσης των δημοσίων εγγράφων διεμφυλικών ατόμων

Το φύλο δεν είναι κάτι που επιλέγουμε αλλά κάτι που μας συμβαίνει. Υπάρχει ωστόσο μια κατηγορία συμπολιτών μας, που δεν απολαμβάνουν το αυτονόητο δικαίωμα να έχουν δημόσια έγγραφα, που να αντικατοπτρίζουν την πραγματική τους βιολογία. Άτομα τα οποία έχουν καταχωριστεί σε έμφυλες κατηγορίες στις οποίες οι ίδιοι δεν νιώθουν ότι ανήκουν. Άτομα τα οποία η υπόλοιπη κοινωνία οφείλει να δει με αγάπη κι ευαισθησία, για τις δυσκολίες τις οποίες καθημερινά βιώνουν, δυσκολίες που προκύπτουν από μια βιολογία την οποία οι ίδιοι δεν επέλεξαν. Το δικαίωμα συνεπώς αλλαγής της καταχώρισης αυτής είναι ένα θεμελιώδες για την ύπαρξη τους δικαίωμα που κανείς δεν νοείται ότι μπορεί να τους αφαιρέσει. Το δικαίωμα αυτό, λόγω σοβαρότητας και των αντικειμενικών δυσκολιών που συνεπάγεται, είναι σημαντικό και αναγκαίο να ασκείται μετά από εξειδικευμένη και εξατομικευμένη επιστημονική βοήθεια. Την τελική απόφαση ζωής και την χρονική στιγμή της όμως πρέπει τελικά να την λαμβάνει ο ίδιος ο ελεύθερος κι αυτεξούσιος πολίτης ή και η οικογένεια του αν αυτός είναι ανήλικος.

‹‹ ΕπιστροφήΔράση Θέσεις MediaKit
Συντελεστές Όροι χρήσης & πολιτική απορρήτου © Copyright Δράση 2013